Výchovné koncerty - Gajdoši Brno

Koncerty

21. 10. 2017
Fryšták
83. beseda u cimbálu
V Brně na Štymberku

17. 12. 2017
Lažany
Vánoční koncert

VÝCHOVNÉ KONCERTY GAJDOŠŮ

Pro děti mateřských a základních škol pořádáme řadu výchovných koncertů, vyberte si z nabídky níže


VELIKONOČNÍ POŘAD SKUPINY GAJDOŠI BRNO

pro MŠ, I. a II.stupeň ZŠ

Nový pořad brněnské skupiny Gajdoši, tentokrát s jarní tématikou. Velikonoční pořad přináší zábavnou a zároveň poučnou formou pohled na tyto tradiční svátky. Posluchači se prostřednictvím zkrácených příběhů seznámí se třemi typy velikonoc – pohanskými, židovskými a křesťanskými.

Znají děti odpovědi na tyto otázky?

Výběr hudebních ukázek zvyšuje autenticitu celého pořadu. Posluchači uslyší pastýřskou hudbu, podmanivé židovské melodie, velikonoční píseň, tradiční fašankové melodie, v hudební ukázce navštívíme brazilský karneval. Součástí pořadu je i nácvik velikonoční koledy spolu s posluchači a pásmo známých jarních písní opět pro společné zpívání s ohledem na věkovou kategorii posluchačů.


ŠEL TUDY, MĚL DUDY

Tento půvabný hudebně slovesný pořad vytvořili Gajdoši, pro své nejmladší posluchače ("dá se říci na přání pedagogů, kteří během našich koncertů projevili přání, abychom dětem pověděli o nástrojích, na které hrajeme").

Slovem i písničkou se děti seznámí s lidovými nástroji – především s méně známým hudebním nástrojem dudami, kterým se na Moravě říká gajdy, dále s cimbálem, houslemi, kytarou a grumlemi.

Malí posluchači v pořadu uslyší také tradiční, běžně dostupné perkusní nástroje (bubínek, claves, tamburína) nebo nástroje lidové, podomácku vyrobené jako vozembouch, hřeben, brumajzl, kazoo nebo různá štěrchadla a pořad jim poslouží jako zajímavá inspirace.

Písně jsou vybrány s ohledem na věkovou skupinu dětí. Zazní nejen známé dětské lidové písničky, písně z pohádek a večerníčků, ale i virtuozní instrumentální skladby jako např. houslové sólo "Skřivánek".

Formou dialogu s dětmi, společným zpěvem a hrou na malé muzikanty jsou děti aktivně zapojeny do pořadu.


HUDBA ZÁMKŮ A PODZÁMČÍ, HRADŮ A PODHRADÍ

z období gotiky, renesance, baroka, klasicismu až po známé melodie slavných skladatelů. Jde vlastně o "populáry" 15. - 19. století:

- trubadůrské písně, středověké koledy z Jistebnického kancionálu, tance z Vietorisova kodexu, Levočského sborníku a Rajhradského studentského zpěvníku, písně „žáků darebáků“, to nejlepší z loutnové literatury, známé melodie a arie slavných skladatelů - J.S.Bacha, W.A.Mozarta, A.Michny z Otradovic J.Haydna, G.Verdiho a další.

Působivou atmosféru dodává pořadu vystupování v dobových kostýmech a průvodní slovo.


ŠTĚDREJ VEČER NASTAL

Oblíbený pořad, který mají Gajdoši na repertoáru již dlouhou dobu a stále je velmi žádaný, Vás zavede do nejkrásnějšího období v roce – vánoc a adventního období.

Líbezné melodie vánočních písní a koled, provázené kouzelným příběhem o narození Ježíše skoro pohádkovou formou oslovuje posluchače od nejútlejšího až po seniorský věk.

Mladší i starší posluchači si mohou připomenout známé i méně známé okolnosti, které se udály v Betlémě před dvěmi tisíci let, i lidové vánoční zvyky.

Pořad tématicky doplňují nejkrásnější vánoční melodie a písně (Den přeslavný, Růže krásná, Pochválen buď, Svatý Josefe, Šla Maria, šla do ráje, Tichá noc, My tři králové a další) a v závěru koncertu si mohou posluchači za doprovodu dud a ostatních nástrojů zazpívat ty nejznámější koledy.